Aile Arabuluculuğu/Famil Mediation

image5

Uyuşmazlık çözüm yöntemleri kültürden kültüre değişen, o kültürün dinamiklerine bağlı, kişiler arası iletişimi güçlendiren ya da daha aşağı çeken tercihlerden oluşur. Çözüm kelimesi tek başına dahi sonuca ulaşmak için atılan bir adımdır. Fakat çözümün karşılıklı mı tek taraflı mı olduğu çözümün barışçıl olup olmayacağını etkiler. Bir toplumun gelişmişliği, uyuşmazlıkları çözüm tarzına ve tercihine göre kendini gösterir.


Toplumun gündeminde sıklıkla yer alan kadın erkek ilişkilerindeki gerilim, çöküş ve bu durumun aile psikolojisine olumsuz etkisi önemli konulardan biridir. Her toplumda farklı şekilde ortaya çıkan bu gerilim yine toplumsal dinamiklere göre farklı şekillerde kendini göstermektedir. ‘Aile’ kavramının algılanışı bile toplumdan topluma değişir. Özellikle biz Türkler için aile, toplumun en küçük yapı taşıdır ve ona yüklenen birçok öznel ve nesnel anlam vardır. Bu denli kendine has tarzı olan yapıdan çıkan uyuşmazlıkların çözümü de kendisi kadar özel olmalıdır. 


Arabuluculuk hem bu yolu seçenler hem de arabulucular için bir değer atfedilmiş kıymetli bir yöntemdir. Kişiler arabuluculuk yoluna başvurarak uyuşmazlıklarını barışçıl bir yolla çözme konusunda büyük bir adım atmış sayılırlar. Arabuluculuk aslında bir tercihten ziyade olaylara bakış açımızı gösterir. Herhangi bir olayda yazılmış kuralların üstünden mi geçmek istersiniz yoksa kuralları kendi istekleriniz doğrultusunda yeniden yazmak mı? Vereceğiniz cevap çözüm yolu konusunda tarzınızı da tanımlar