Arabuluculuk Nedir?

 

Arabuluculuk

Tarafların, bağımsız ve tarafsız üçüncü bir kişinin yardımı ile uyuşmazlık konularını çözmek için bir araya geldikleri ve müzakere sürecini yürüttükleri alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemidir.


Arabulucu

Taraflar arasındaki uyuşmazlığın çözümünde arabuluculuk sürecini yöneten ve arabuluculuk yöntemleri stratejik şekilde uygulayan tarafsız gerçek kişidir.


Arabuluculuk Sürecine Hazırlık

Bu konuda Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığının internete sitesinde 'Arabulucuğa Hazırlanmak' isimli e-kitap yer almaktadır. Arabuluculuk sürecine katılacak tarafların toplantı öncesinde okumaları önemlidir. (http://www.adb.adalet.gov.tr/ek-1.pdf)

image1

Arabuluculuğa Elverişli Alanlar

Ticari Uyuşmazlıklar

image2

 • Kambiyo senedi
 • Rekabet yasağı
 • Fikri Mülkiyet
 • Komisyon sözleşmesi
 • Yayım sözleşmesi
 • Rehin karşılığı ödünç
 • Banka ve Finans
 • Şirket birleşme ve devralmaları

İşçi- İşveren Uyuşmazlıkları

image3

 • İş akdinin feshi
 • İşe iade
 • Ücret alacağı
 • Fazla mesai alacağı
 • Yıllık ücretli izin alacağı
 • Hafta tatili ve genel tatil ücreti alacağı
 • İhbar ve kıdem tazminatı

Tüketici Uyuşmazlıkları

image4

 • Kredi kartları
 • Tüketici kredileri
 • Bankacılık Sözleşmeleri
 • Ayıplı mal- Aıplı hizmet
 • Peşin ve taksitle satım
 • Sigorta-ulaşım-karso sözleşmeleri
 • Abonelik sözleşmeleri
 • Özel eğitim ve özel kurs sözleşmeleri
 • Devre tatil, devre mülk paket tur ve özel hastane işlemleri

Aile Hukuku Uyuşmazlıkları

image5

 • Hediyelerin iadesi
 • Maddi Tazmibat istemleri
 • Evlilikte malların yönetimi ve tasarrufu
 • Evlilik sona ermesinde mal paylaşımı
 • Evliliğin sona ermesinde tazminat ve nafaka

Kira Uyuşmazlıkları

image6

 • Kira bedelinin ödenmemesi
 • Kira bedelini tespit ve tahliye

Ortaklığın Giderilmesi Uyuşmazlıkları

image7

 • Miras ortaklığında malların satılması
 • Elbirliği ile mülkiyette payların belirlenmesi

Kamu Spotu 4

Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı Kamu Spotu-4