İşyeri Arabuluculuğu/Workplace Mediation

image1

Çatışma örgütsel yaşamın bir parçasıdır. Çalışanlar, takımlar, organizasyon birimleri veya bölümler arasında her zaman gerginlikler ortaya çıkabilir. Bu çatışmalar bazen benzer bazen hiyerarşik olabilir. İşyerinde çıkan bu çatışmalar şirket ortaklarından müşterilere kadar uzanan birçok başarısızlığa neden olur.

Yöneticiler mevcut çatışmaları önlemek için oldukça fazla zaman ve para harcarlar. Oysa ki çatışma yönetimi birden fazla faktörün olduğu alanlarda zaman ve para kaybına engel olur ve kurumsal büyümeyi destekler. Çatışma yönetimi olarak işyeri arabulucuları yönetici ve çalışanlar arasındaki yüksek ve  günlük çatışmalarda rol oynamaktadırlar.


İşyerinde arabuluculuk, üçüncü bir tarafın, karşılıklı olarak kabul edilebilir bir anlaşmaya varmak için taraflar arasında karar alma, problem çözme ve müzakere de dahil olmak üzere uyapıcı iletişimi kolaylaştırdığı bir süreçtir. 


Bu süreçte arabulucu, sürecin koruyucusu olarak görev yaparken tarafları belirli bir uzlaşmaya yönlendirir. İşyeri arabuluculuğunun faydası muhtemel davaların önüne geçerek zaman ve masraf tasarrufunun ve işyerinde sürekliliğin sağlanmasıdır.