Site İçeriği

image2

Singapur Konvansiyonu

 

  • Türkiye özellikle son zamanlarda alternatif uyuşmazlık çözüm yolları konusunda oldukça fazla ilerleme kaydetti. İş davalarından sonra ticari davalar açısından da zorunlu hale gelen arabuluculuk, önümüzdeki dönemde aile uyuşmazlıkları ve tüketici uyuşmazlıkları için de geçerli olacak. Söz konusu düzenlemeler iç hukukta uygulama alanı bulurken sınır ötesi ticareti uyumlaştırması beklenen Singapur Konvansiyonu ise Türkiye’nin uluslararası alanda arabuluculuk yetkinliğini gösterebilmesi açısından da oldukça önemli.


  • Uluslararası, sınır ötesi ticari uyuşmazlıkların çözümünde ülkeler arasında çerçeve oluşturması beklenen Singapur Konvansiyonu Türkiye tarafından da imzalandı. Her ülkenin iç hukuklarında farklı uygulamaya sahip olan arabuluculuk uygulamasının farklı sosyo ekonomik altyapıya sahip ülkelerde ortak uygulama bulması oldukça zor bir süreç. Taslak çalışmalarında ‘uluslararası’ kavramının bile farklı algılanması en basit örneklerden biri. Fakat ortak uygulamanın sağlanması halinde konvansiyona imza atan ülkeler açısından ekonomik ilişkilerin gelişeceği ve ortak barışçıl bir dilin geçerli olacağı da kesin. Ayrıca konvansiyonu imzalayan ülke ilişkileri ile uluslararası ticari arabuluculuk kurallarının netleşmesi şahsi beklentilerimden biri. Oyunu uluslararası alanda kuralına göre oynamak Türkiye açısından bir kültürün oluşmasını sağlayacaktır. Ticari Arabuluculuk Kuralları...


  • Günümüze kadar arabuluculuk icra edilebilirlik açısından eksik görülmekte hatta arabuluculuk sürecinin ardından tahkim usulüne devam edilmekteydi. Fakat bu konvansiyon ile arabuluculuğun da uluslararası alanda icra edilebilir olması ve konvansiyonu imzalayan her ülkede aynı koşullara tabi tutulması diğer önemli gelişmedir.

Ortaklık Uyuşmazlıkları

Şirket Birleşme ve Devralmalarında Hukuki Denetim

Proje Yönetimi Organizasyonel Sözleşmeler